วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

การย่อยอาหารของคน Part: ปาก

Lips : มีเฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม!!

Teeth

ตัวฟัน (Crown) คือส่วนที่โผล่พ้นเหงือกหรือโผล่ออกจากกระดูกขากรรไกร
ชั้นสารเคลือบฟัน (Enamel) อยู่ชั้นนอกสุดเป็นสารสีขาวเนื้อแน่นประกอบด้วย
   แคลเซียม เป็นส่วนที่แข็งแรงทนทานทาหน้าที่ปกป้องเนื้อฟันไม่ให้ได้รับอันตราย
ชั้นเนื้อฟัน (Dentine) เป็นส่วนที่สารเคลือบฟันหุ้มไว้ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่หนามาก
  ประกอบด้วยแคลเซียมปริมาณมาก เนื้อฟันจะยาวไปถึงรากฟัน ภายในมี Pulp cavity ซึ่งมีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาก เส้นเลือดและเส้นประสาทจะเข้าสู่ส่วนในของฟันทางรากฟัน ซึ่งมีส่วนติดต่อกันเรียกว่า Root canal
  *****ส่วนประกอบทางเคมีของ Enamel และ Dentine ของฟันคน ส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมฟอสเฟตและแคลเซียมฟลูออไรด์ นอกจากนี้ก็เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต แมกนีเซียมฟอสเฟต

รากฟัน (Root) เป็นส่วนที่อยู่ในเหงือก และเป็นส่วนของฟันที่ฝังอยู่ในช่องกระดูกขากรรไกร
ยึดติดกับกระดูกโดยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่แข็งแรง มีจำนวน 1-3 รากขึ้นอยู่กับชนิดของฟัน รากฟันมีสารที่เรียกว่า Cementum

สูตรฟัน
ฟันน้ำนม = 2:1:0:2
ฟันแท้ = 2:1:2:3
***** จาก 1/4 ของปาก

หน้าที่ของฟัน
1. ใช้บดเคี้ยวอาหาร ฟันจะทำหน้าที่บดอาหารชิ้นใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง ทำให้พื้นที่ผิวของอาหารที่สัมผัสกับเอนไซม์ที่ย่อยมีมากขึ้น และย่อยได้ง่ายขึ้น
2. ช่วยป้องกันไม่ให้อาหารหลุดออกจากปากได้ง่าย
3. รักษารูปใบหน้า
4. ช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Salivary glands
Parotid gland --> หลั่งทาง stensen’s duct มี enzyme แต่ไม่มีเมือก ---> ใส
ติดเชื้อ เป็นคางทูม
Sublingual gland --> มีเมือก แต่ enzyme น้อย
Submandibular gland --> หลั่งทาง Wharton’s duct สร้างชนิดใสมากกว่าเหนียว

การกลืน
1. The oral phase อาหารพร้อมที่จะถูกกลืนก็จะถูกม้วนเข้าไปใน Pharynx โดยอาศัยการดันของลิ้น
2. The pharyngeal phase Soft palate ปิดทางNasal cavity เพื่อไม่ให้อาหารเข้าไปในโพรงจมูก และEpiglottis ยกปิดหลอดลมและช่วยให้Upper esophageal sphincter คลายตัว
3. The esophageal phase Soft palate เปิดทางNasal cavity และEpiglottis เปิดทาง มีการบีบตัวของหลอดอาหารแบบPeristalsis

การย่อยอาหารในปาก
**มีการย่อยเชิงกลโดยฟัน และ ย่อยเชิงเคมีโดยใช้น้ำลาย

*Carbohydrate
โดยที่นำลายไปตัด glycosidic bond ของ Carbohydrate แต่ยังไม่พบ Glucose ในการย่อยที่ปาก